רשיון ALTP

רישיון זה מקנה לך ידע נדרש לתפקיד קברניט בנתיבים בינלאומיים בחברות תעופה מסחריות כדוגמת אל-על, ארקיע, ישראייר וקברניטים על מטוסים בטיסות קו סדירות ומטוסים “סילוניים”.

דרישות מינימליות לרישיון טייס תובלה בנתיבי אויר :

● גיל 23 ומעלה.

● רישיון טיס מסחרי.

● 1,500 שעות טיסה שבוצעו תוך עשר שנים (שקדמו להגשת הבקשה), כשמתוכן בוצעו במטוס תובלה לפחות 100 שעות טיסת לילה, 250 שעות טיסה כמפקד, 75 שעות טיסת מכשירים ו- 250 שעות על מטוס רב-מנועי.

● אישור רפואי מדרגה 3.

*אורך הקורס-מספר חודשים והוא מתקיים לאורך כל שעות היום.

המקצועות הנלמדים בקורס:

חוקה

מטאורולוגיה

נווטות+מרשם

ידע טכני כללי

ספר מטוס פתוח

ספר מטוס סגור

תכנון טיסה

עזרי רדיו לניווט

מכשירים ומגנטיזם