קורס למדריכי טיסה

בית הספר לטיסה F.N.A מכשיר טייסים לקבלת רישיון להדרכת טיסה.

דרישות מינימליות:

● רשיון טיס מסחרי.

● שעות טיסה – 500ומעלה.

* אורך הקורס: כ-25 שעות הדרכה.

לשכתב תאוריות + תנאים נוספים