FNA-EU  פותחת את שעריה בפני טייסים ישראלים
המעוניינים ללמוד ולצבור שעות טיסה בסניף החברה בפולין במחירי השקה.

 

דרישות-

  • 100 שעות טיסה כלליות מינימום.
  • הנפקת תעודה רפואית אירופאית (עלות 450 זלוטי).

ניתן לצרף-

  • חבילת שעות.
  • אפשרות למגורים ללא ארוחות בעלות של 70 זלוטי ללילה בחדר זוגי או 350 זלוטי למשך שבוע.

עלויות על מטוס מסוג C-172-

  • הסבה לרישיון אירופאי (EASA) (שש שעות טיסה) כולל תאוריה, מדריך ותרגומים - 6,500 זלוטי.
  • שעת טיסה 620 זלוטי.
  • צבירת 10 שעות-5900 זלוטי.
  • צבירת 20 שעות- 11,500 זלוטי.
  • צבירת 50 שעות- 28,500 זלוטי.
  • שעת ההדרכה 120 זלוטי.

לפרטים נוספים - https://www.fnaviation.pl/