הגדר רב מנועי

בית הספר לטיסה F.N.A מפעיל מטוסים רב-מנועיים. מטוסים אלו מתקדמים ומהירים ביותר ובכדי להטיס אותם נדרשת הסמכה נוספת.

דרישות מינימליות:

● רשיון טיס פרטי.

● שעות טיסה – 250 ומעלה.

* אורך הקורס: כ – 15 שעות הדרכה.

במקביל לטיסות המעשיות יש לעבור בחינות תאוריה ב-3 מקצועות:

● ידע טכני כללי.

● ספר מטוס פתוח.

● ספר מטוס סגור.

* בסוף קורס הטיס יערך מבחן על-ידי בוחן מרשות תעופה אזרחית.

סילבוס תוספת הגדר DA42